Re: Wandystan: Postulaty na I Plenum IX fazy Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 29 maja 2012 23:15 użytkownik Zgroza <llll@...> napisał:


1. Bojkot tytułów monarchofaszystowskich w życiu codzienym jako
wsiowych. O ile rozumiemy i nie potępiamy tytułów jako wyrazów uznania
ze strony obywatela Khanda, postulujemy bojkot tytułów wsiowych i mniej
wsiowych i tytułowanie współsarmatów jedynie per "Obywatelu". Do tego
uprasza się tow. kwiatonów o niepostulowanie konwersji awangardy
proletariatu na szlachtę - ma to mniej więcej tyle sensu, co
kalafioryzacja lokomotyw.
Absolutnie bez sęsu.

Jeżeli chcecie wandeizować Sarmację, to czytajcie ordynację wyborczą
do Sejmu. Tam panują głosy ważone. Zwracajcie się do siebie
"Obywatelu", propagujcie równość w życiu codziennym, ale tytuliki
sobie weźcie - realpolitik, towarzysze, realpolitik.--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.