Re: Wandystan: Re: Pierwszy! [[6610]]


"Podpułkownik Winnicki
 

A da się to zrobić w drugą stronę? Posty z LDMW idące wprost na odpowiedni
dział forum?

W dniu 31 maja 2012 02:12 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem PMK!


Lorem ipsum, listy dyskusyjne ssą paukę.
A forum nie wątkuje. Porażka.

--
☭ PTR
--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.