Re: Wandystan: I tak to tow. Dziejku...


"Podpułkownik Winnicki
 

A ja podejrzewam pewna postac bardzo dawno nieobecna na mikronacyjnych
forach. Pochodzaca z pewnego waznego miasta Cesarstwa Austro-Wegier.

W dniu 1 czerwca 2012 02:12 użytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisał:

**


Po prowokacyjnej szkolińskości, przemądrzałości i słabym dowcipie, ale
podlanych jednak poczciwością, a nie złośliwym trollingiem, podejrzewam
ob. Gauleitera Kakulskiego. Ale równie dobrze może to być celowe pod-
kładanie fałszywego tropu; ah, uwielbiam to śledzenie prawdziwych toż-
samości klonów, czuję się jak prawdziwy kapitan Scholik na misji!

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.