Re: Wandystan: Postulaty na I Plenum IX fazy Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 1 czerwca 2012 03:28 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**
Wanie, Czerwiec! Moe jakie obchody?
Absolutnie!

Przedo odpowiedni uchwa w Sejmie. A niezalenie trzeba zorganizowa
czat rocznicicowy. Moe jakie muzeum? Ja mog udostpni zdjcia celi w
ktrej siedziaem (obok siedzia prof. Bartoszewski)--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.