Re: Wandystan: Postulaty na I Plenum IX fazy Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu


Alojzy Pupka
 

2012/6/2 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

Wyście siedzieli, a ja strzelałem. Byłem Kornelem Morawieckim
Wandejskiego Czerwca...
Piękne to były czasy, Kornelku, kiedy razem obalaliśmy komunę.

--
Leszek Moczulski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.