Re: Wandystan: Re: Pierwszy! [[6610]]


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 czerwca 2012 17:07 użytkownik Ivo Maria "Ingawaar" de
Folvil-Arped-Karakachanow <ingawaar@...> napisał:

**


No skoro wolę* forum i z tej racji nie jestem wystarczająco TRU to odbijam
pałeczkę i tez piszę przez Wy. A nazywanie rządu w którym decydująca rolę
ma Grigorij "rezymowym i kefaszystowskim" to trochę chamstwo.
Ależ to jest rząd reżymowy!

Postępowe stronnictwa sarmackie są wobec niego w opozycji, i dopóki tak
będzie, dopóty rząd będzie reżymowy :)

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.