Re: Wandystan: Stan wyjątkowy


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 czerwca 2012 15:16 użytkownik diuk Khand <khand@...> napisał:

**


http://nowaprzystan.org/viewtopic.php?f=2&t=10

Rodacy Wandejczycy!

Stan wyj&#261;tkowy nie dotyczy bezpo&#347;rednio funkcjonowania
Mandragoratu, nie mniej centrali i owszem a zatem zamieszczam.

_
Hahahahahahahahahha :D

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.