Re: Wandystan: I tak to tow. Dziejku...


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 czerwca 2012 01:50 użytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisał:

**


W dniu 1 czerwca 2012 15:39 użytkownik JKM Michał Feliks
<pplk.winnicki@...> napisał:


A ja podejrzewam pewna postac bardzo dawno nieobecna na mikronacyjnych
forach. Pochodzaca z pewnego waznego miasta Cesarstwa Austro-Wegier.
Intrygujące! Coś więcej?

"Pies. Kot. Szkot." byl zawsze stosowany przez ob. Wieńka :)--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.