Re: Wandystan: Postulaty na I Plenum IX fazy Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 czerwca 2012 16:39 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


W dniu 1 czerwca 2012 15:43 uytkownik JKM Micha Feliks
<pplk.winnicki@...> napisa:

(...) A niezalenie trzeba zorganizowa czat rocznicicowy.
Ale czternastego?
Czternastego jest dokladna rocznica?
Moe jakie muzeum? Ja mog udostpni zdjcia celi w
ktrej siedziaem (obok siedzia prof. Bartoszewski)
Do roboty!
http://wandystan.eu/w/Czerwiec::Strona_gwna

-
Super :) Jak dojade do Wroclawia to sie zabiore.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.