Re: Wandystan: Przysięga obywatelska


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 czerwca 2012 17:32 uytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisa:

**


Genoe-Wanda-Stadt,
4.6.2012 r.

Przysigam, e jako obywatel sarmacki, wykonujc swe prawa i obowizki,
zawsze na uwadze mie bd dobro caej rzeczypospolitej sarmackiej;
e bd wspiera Konstytucj i prawa Ksistwa Sarmacji oraz broni ich
przed wszystkimi wrogami, zewntrznymi i wewntrznymi; oraz e bd
wspiera Ksistwo Sarmacji ze wszystkich swoich si, kiedy prawo lub dob-
ro wsplne bd tego wymaga.

Ponadto przysigam, e jako Wandejczyk, zawsze na uwadze mie bd
dobro Mandragoratu Wandystanu, bd wspiera jego wewntrzny ad praw-
ny, oraz broni go przed wszystkimi wrogami, zewntrznymi i wewntrznymi;
oraz e bd wspiera Mandragorat Wandystanu ze wszystkich swoich si,
kiedy prawo lub dobro wsplne bd tego wymaga

Tak mi dopom Wanda!

Genoe-Wanda-Stadt,
4.6.2012 r.

Ponadto przysigam, e jako Wandejczyk, zawsze na uwadze mie bd
dobro Mandragoratu Wandystanu, bd wspiera jego wewntrzny ad praw-
ny, oraz broni go przed wszystkimi wrogami, zewntrznymi i wewntrznymi;
oraz e bd wspiera Mandragorat Wandystanu ze wszystkich swoich si,
kiedy prawo lub dobro wsplne bd tego wymaga

Tak mi dopom Wanda!

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.