Re: Wandystan: Re: Zamieszkalem w GWS


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 czerwca 2012 20:27 użytkownik Piotr_II_Grzegorz <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

**
Chociaż - my sobie w Grodzisku porządziliśmy, a państwo
się zmieniło nie do poznania. Niby są przydziały, ale
dasz 10.000 libertów transferowych w łapę prezesowi
spółdzielni, albo talon na milafiori i nawet dwa pokoje z
kuchnią ci przydzieli. Ode mnie wziął jeszcze talon dla
syna na nową Precelkhandę, hedżbek. Za naszych czasów
wystarczyło dać flachę.

--
A to dobrze wiedzieć. Człowiek po staremu idzie do naczelnika z butelczyną
morvańskiej whisky, i słyszy "wicie rozumicie". Następnym razem wezmę
dewizy i dywidendy.


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.