Re: Wandystan: Problematyka rolna


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 czerwca 2012 20:54 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Ideę obecnego systemu gospodarczego KS można określać bardzo różnie,
ale żeby nazywać ją postępową? To chyba najbardziej absurdalne słowa
jakie można na ten temat powiedzieć. Obecny system stanowi krok w tył
nawet od kapitalistycznego Syriusza. Dlaczego? Bo cechuje go skrajny
indywidualizm. Osoba jest w rozumieniu tego wyspą na pustyni, która
nie potrzebuje do niczego nikogo innego. A to wizja wyjątkowo
reakcyjna, wskazująca na jednocześnie indywidualistyczne i
faszystowsko-ubermenschowe inklinacje twórcy. Wskazuje na to zresztą
jeszcze mocniej system mapy o charakterze "wojny wszystkich ze
wszystkimi".
To ciekawe spostrzeżenia, zwłaszcza w odniesieniu do mapy - ale ja skupiam
się tylko na rolniczym aspekcie systemu. Indywidualizm faktycznie, jest
znaczny, choć...
W tym systemie nie ma "my". Jest tylko "Ja" plus ewentualnie
stirnerowskie luźne zrzeszenia egoistów.
...jesteśmy w nim "my". Na przykład: my, mieszkańcy GWS. Los GWS zależy od
tego, czy będziemy aktywnie uczestniczyć w żniwach.
Zresztą, sam system produkcji jest tak uproszczony, że wręcz
absurdalny. Skąd bierze się sprzedawane zboże? Założenie, że dana
jednostka jest jego jedynym producentem przeczyło by podstawom
gospodarki rolnej.
Nie zgadzam się. Jest możliwe, że Sarmaci korzystają ze zdobyczy naukowych
Przewodniczącego Szopo, zdolnego do codziennego pozyskiwania ryżu z
przyzagrodowego poletka. Wiadomo skądinąd, że sarmacka agentura wywiozła
pewne dokumenty z sangjańskiej uczelni rolno-konnej...--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.