Re: Wandystan: Gospodin Trololo odszedł na łono Mirtha


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 4 czerwca 2012 19:03 uytkownik Zgroza <llll@...> napisa:

**


Wypierdala, towarzyszu artysto!

http://www.inosmi.ru/social/20120604/193081104.html

Czy nie powinien on wkroczy do grona wieckich legend?

No to ju jest kwestia do rozstrzygnicia przez Ojca wieckiego i Was,
Dalajwand (swoj drog, moglibycie lekko wpyn na Ojca, bo si zaszy w
Wandzylice i milczy)

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.