Re: Wandystan: Re: Wybory Prezydenta?


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 5 czerwca 2012 21:43 użytkownik Piotr_II_Grzegorz <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

**


Uważam, że wybory prezydenckie być musz± i to musi być
duży iwent. Co więcej uważam, że Churał Ludowy winno
się wybierać - chociażby de klubem.
Tak! Rytualne wybory wszystkich mieszkancow MW do Churału z listy
monopartii ! :)

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.