Re: Wandystan: Re: Wybory Prezydenta?


Alojzy Pupka
 

W dniu 5 czerwca 2012 21:43 użytkownik Piotr_II_Grzegorz
<ksiestwo.sarmacji@gmail.com> napisał:

(...) Jak "dorwę" tow.
mandragora jutrzenki albo mandragora socjogramu albo obydwu
naraz, co jest najbardziej prawdopodobne (...)
Żebyście się nie zdziwili, towarzyszu, jak ciężko jest ich obu jedno-
cześnie uświadczyć.

Co więcej uważam, że Churał Ludowy winno
się wybierać - chociażby de klubem.
O tym niech zadecyduje Lud w debacie nad nową dużą konstytucją,
w małej wolałbym nie wprowadzać *żadnych* rewolucji i zmian; był
churał powszechny do zjednoczenia, niech churał powszechny decy-
duje teraz o ewentualnej zmianie na system przedstawicielski.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.