Subwencje dla Wandystanu


pmk
 

Jego Ekscelencja Towarzysz
Alojzy bar. Pupka-Bumbum
Mandragor Socjogramu i Jutrzenki
Towarzyszu Mandragorze!

Uprzejmie informuję, iż stosownie do obowiązujących
przepisów prawa, Mandragorat Wandystanu otrzymał
subwencję w wysokości 44 070 Ⱡ. W celu dysponowania
środkami z subwencji założona została nowa instytucja

url=http://www.sarmacja.org/index.php?p=profil,1093:29fj41h5

Subwencje dla Wandystanu, na rachunek której zostały
przekazane powyższe środki. Uczyniłem Towarzysza
Mandragora administratorem tejże instytucji.

Szczegółowe zasady dysponowania środkami z subwencji
określa

url=http://prawo.sarmacja.org/akt,5365.html:29fj41h5

załącznik do uchwały Rady Ministrów. Z uwagi na to, że
jest to pierwsza subwencja przekazana Mandragoratowi
Wandystanu, jestem do dyspozycji, jeżeli będzie miał
Towarzysz Mandragor jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.
Co do zasady lepiej jest wstrzymać się — w najgorszym
razie — o dzień czy dwa z wydatkowaniem środków
aniżeli ryzykować potrącenie w miesiącu kolejnym.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Piotr Mikołaj.--
pmk

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Subwencje dla Wandystanu pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=6903&p=68017#p68017.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.