Re: Wandystan: Problematyka rolna


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 6 czerwca 2012 23:57 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
alojzypupka@gmail.com> napisał:

**


Nie do końca. Obywatelstwo można stracić za niegłosowanie w wyborach
lub miesięczną "nieobecność w systemie informatycznym". Tak więc dla
utrzymania obywatelstwa wystarczy raz na miesiąc tylko się logować oraz
brać udział w wyborach, co stanowi wymagania dość niskie i niespecjalnie
wspiera walkę ze słupingiem.

Następny...naprawdę zaczynam przeklinać chwilę, w której wymyśliłem to
określenie na potrzeby sarmackiego życia publicznego - w czasie, kiedy
słupy faktycznie funkcjonowały!

OSTATNIM słupem sarmackim była Jagoda Nowicka - obywatelka która nigdy nie
napisała żadnego posta ani maila na liste, może poza przysiega obywatelska,
od zarania służąc jako konto zapasowe swego małżonka-obecnego banity.
Oprócz niej od lat sobie słupów w Sarmacji nie przypominam.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.