Re: Wandystan: Re: Co z tym Wandystanem?


Tow. Radziecki
 

Czołem PMK!

Jest wykonany co do litery. Natomiast co do głównego
przesłania, to po prostu ktoś z władz wandejskich
musiałby mieć cojones oraz zadekretować zastąpienie
obecnej formuły LDMW rozwiązaniem „jednokierunkowym”
Co byłoby bezsensowne. Rozumiem, że Sarmacji nie zależy na płynnej
obustronnej komunikacji (tj. żeby wiadomości z listy trafiały też na
forum) jednak trudno też spodziewać, że Wandejczycy tak po prostu
wyprą się ośmioletniej Tradycji (mmm!), niezależnie od tego co
niektóre sarmatoosoby myślałyby nt. list dyskusyjnych i osobnych
miejsc publicznych. Podczas pierwszego zjednoczenia jakoś to działało.
Dlaczego ma nie działać teraz?

Kuriozalną wydaje mi się sytuacja, w której o losie i przyszłości
Wandystanu dyskutują Sarmaci, a słowa Wandejczyka, wypowiedziane w
wandejskim miejscu publicznym po prostu do nich technicznie nie
docierają - i zdaje się taka jest wola władz sarmackich (nie wnikam,
czy tych politycznych, czy techniczno-systemowych), aby Wandystan był
dla Sarmatów niemy, żeby zdawał się jeszcze bardziej martwy niż jest
naprawdę. Zjednoczenie od jego momentu okazuje się jednym wielkim
fiaskiem - bo nawet mimo swojego sceptycyzmu wiązałem z nim pewne
nadzieje na ożywienie - stało się jednak odwrotnie. Nadal mam jednak
nadzieję, że to ma związek ze zrozumiałym czasowym zmniejszeniem
aktywności poszczególnych osób, nie z niczym innym.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.