Gratulacje dla tow. Kellera


Tow. Radziecki
 

WPROWADZENIE

Dziś, podczas posiedzenia betonu partyjnego w tajnym schronie pod
Domem Partii w GWS do tow. Aleksandra Kellera dostarczono depeszę.
"Keller, jesteście zwykła dupa!" - mogły odczytać nazbyt ciekawskie
oczy. Ale tylko Keller wiedział, że właśnie tego dnia narodził mu się
syn. Wzruszył się. Który to już rok nie miał czasu odwiedzić rodziny?

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Towarzysze!

W imieniu Ruchu 14 Czerwca, czyli swoim własnym, chciałbym złożyć
najserdeczniejsze gratulacje tow. Aleksandrowi Kellerowi (pseud.
Bartłomiej Jasiński) z okazji narodzin syna tow. Bartłomieja Kellera
(pseud. Aleksander Jasiński). Niech rośnie nam nowa czerwona gwiazda
Jutrzenki Socjogramu, a Duch Wszechczasu niech napełnia go słuszną
postawą klasową. Czekamy na dzień, kiedy poprowadzi pod czerwonymi
sztandarami nowe pokolenie postępowych rewolucjonistów.

Tow. Keller! Niech tow. Wanda Wam dziecko kołysze, a kom. Krystyna
zmienia pieluszki!

P.S. Komisja Czystości Ideologicznej wystosowała już do tow. Kellera
wniosek o udowodnienie niewinności lub samokrytykę w związku z
posądzeniami o aktywny heteroseksualizm.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.