Re: Wandystan: Z frontu prac R14-C


Tow. Radziecki
 

Czołem Paweł!

Maleńki, jesteście wielki. I jak to się mówi po sarmacku, "lubię to".
Sam nie wiem, czy to ostatnie uznać za obelgę... :P Mówić po sarmacku
to tak jak klaskać podczas przemówień mandragora.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.