Re: Wandystan: Gratulacje dla tow. Kellera


Alojzy Pupka
 

W dniu 27 czerwca 2012 00:52 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisał:

P.S. Komisja Czystości Ideologicznej wystosowała już do tow. Kellera
wniosek o udowodnienie niewinności lub samokrytykę w związku z
posądzeniami o aktywny heteroseksualizm.
O to bym się nie obawiał, profesor Modrzew już dawno dowiódł naukowo,
że dzieci można mieć tylko ze zdrowego homoseksualnego związku.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.