Re: Wandystan: Z frontu prac R14-C


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

ja nigdy tych waszych ostrych kontrastów nie pokocham.
Cóż, wada charakteru.

Takie (konstruktywne) R14C mi się podoba!
R14C jest *wyłącznie* konstruktywne.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.