Re: Wandystan: Re: Co z tym Wandystanem?


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Bajdełej, akurat ja w okresach między
atakami realiozy udzielam się również na Forum
Centralnym, więc w ogóle nie rozumiem w czym rzecz.
ekhm *również* ekhm ?

Słuszne spostrzeżenie! Postaram się coś z tym zrobić.
Czy nie było takowego na stronach MW swego czasu?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.