Re: Wandystan: Gratulacje dla tow. Kellera


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

O to bym się nie obawiał, profesor Modrzew już dawno dowiódł naukowo,
że dzieci można mieć tylko ze zdrowego homoseksualnego związku.
Gdzieś można o tym przeczytać?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.