Pupko, twoje dzieło!


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Dziękujemy Ci, Mandragorze!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=7301
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=7299

Bardzo pięknie Ci dziękujemy!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.