Re: Wandystan: Propozycja współpracy


Tow. Radziecki
 

Czołem Ivo!

Jak Towarzysze zapewne wiedzą kieruję Tygodnikiem Wszetecznym - miejscem
gdzie nie narzuca się tematów i w którym nie ma kółka samogwałtu. Jakby
kogo interesowała możliwość publikowania tamże - zapraszam.
W sumie - czemu nie. Póki co nie ma nadal (jeżeli w ogóle jest
planowana) integracji Wandei Ludu z prasą sarmacką - więc względnie
mogę teksty czy inne dzieła (jeżeli jakieś powstaną) wrzucać i do WL i
do TW, jeżeli Ci to pasi.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.