Re: Wandystan: Pupko, twoje dzieło!


gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/6/30 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>

Czoem Wandystan!

Dzikujemy Ci, Mandragorze!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=7301
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=7299

Bardzo piknie Ci dzikujemy!

Do Engels III z tym kretynem wnioskodawc!

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.