Podzial subwencji


pmk
 

Z przyznanych za czerwiec subwencji dla Mandragoratu
Wandystanu wypłacone zostanie:
1) 20 000 lt wynagrodzenia dla Alojzego Pupki-Bumbuma
(A3525) za sprawowanie funkcji Mandragora Jutrzenki i
Mandragora Socjogramu,
2) 12 035 lt nagrody dla Leszka Karakachanowa (A5889) za
promowanie kultury wandejskiej,
3) 12 035 lt nagrody dla Michała Michaelusa (A1806) za
promowanie sportu wandejskiego.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Podział subwencji pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7349&p=72161#p72161.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.