Re: Wandystan: Podzial subwencji


Alojzy Pupka
 

W dniu 1 lipca 2012 00:12 użytkownik Alojzy Pupka
<ksiestwo.sarmacji@gmail.com> napisał:

Z przyznanych za czerwiec subwencji dla Mandragoratu
Wandystanu wypłacone zostanie:
1) 20 000 lt wynagrodzenia dla Alojzego Pupki-Bumbuma
(A3525) za sprawowanie funkcji Mandragora Jutrzenki i
Mandragora Socjogramu,
2) 12 035 lt nagrody dla Leszka Karakachanowa (A5889) za
promowanie kultury wandejskiej,
3) 12 035 lt nagrody dla Michała Michaelusa (A1806) za
promowanie sportu wandejskiego.
Między nami mówiąc, podział jest naciągany (zwłaszcza Sosnowiecki,
który w życiu MW nie uczestniczy), ale tak to działa że subwencje niewy-
datkowane przepadają, dlatego rozdysponowałem je na szybko byle
kasa gdzieś krążyła. Nad podziałem w następnym miesiącu zastanowimy
się bardziej.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.