Re: Wandystan: Gratulacje dla tow. Kellera


Alojzy Pupka
 

2012/6/29 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>:

Gdzieś można o tym przeczytać?
Była seria artykułów w półroczniku „Postępy medycyny rewolucyjnej”,
wydawanym w gorących latach sześćdziesiątych pod redakcją Mod-
rzewia. Poszukaj go po bibliotekach, jeśli temat cię interesuje.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.