Re: Wandystan: Re: Co z tym Wandystanem?


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Również. Raczej mało mnie tam, ale się pojawiam.
To była ironia dotycząca tego, że przed dzisiejszym wysypem mało
wypowiadałeś się na LD ;-)

Link?
A nie wiem, tylko wyraziłem przypuszczenie, że takie coś (Jak zapisać
się i korzystać z LD) kiedyś było - dziurawa pamięć mi to podpowiada.
Może w jakimś wandejskim FAQu czy innym poradniku?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.