Re: Wandystan: Gratulacje dla tow. Kellera


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Była seria artykułów w półroczniku „Postępy medycyny rewolucyjnej”,
wydawanym w gorących latach sześćdziesiątych pod redakcją Mod-
rzewia. Poszukaj go po bibliotekach, jeśli temat cię interesuje.
Zerknę przy następnej wizycie w BLUWie :-)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.