Re: Wandystan: Re: Symbole


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@tlen.pl>


Czy posiadamy barwy narodowe? Bo jak nie, to nale�a�oby je stworzy�.
.. Nie �ammy wszeeelkich konwencji, nie;)?
gloniasz
Posiadamy zaraz umieszcze na stronie i dam link
Dzieki

gloniaszYahoo! Groups Links----------------------------------------------------------------------
Dzwonisz za granice? >>> http://link.interia.pl/f183f

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.