Re: Wandystan: Re: Pupko, twoje dzieło!


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-04 04:49, Prezerwatyw Tradycja Radziecki wrote:

Dla Ciebie może to być okazja do kwiecistych przemów - dla mnie to
jest coś, na co absolutnie nie mam czasu. Wolę się wznosić na wyżyny
jakiejkolwiek maestri w Wandystanie, nie w marmurowych salach
sarmackiego aparatu ucisku. Jeżeli macie ochotę na wygłaszanie
kwiecistych przemów - czujcie się upoważnieni, żeby występować na sali
sądowej w moim imieniu jako mój obrońca. Ja się tam nie pojawię - a w
efekcie prawdopodobnie zostanę na miesiąc wykopsany, co chyba
całkowicie wyczerpie resztę mojej chęci do udzielania się na
terytorium Sarmacji.
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&;t=7299&p=72808#p72808 <http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&;t=7299&p=72808#p72808>

--
B.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.