Re: Wandystan: Projekt konstytucji


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

nieudzielenia razem.
I - tuż obok - niewskazania. Do poprawki.

Poza tym git.
Jak git, to przepychamy przez Pupkę?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.