Re: Wandystan: Projekt konstytucji


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Pupka ma rozgrzebany i prawie skończony swój projekt, już widzi
że bardziej „grzeczny”, ale też bardziej typowy dla *małej* konsty-
tucji, bo ta propozycja jest typowo dużokonstytucyjna. Ale to nie
znaczy że Pupka oleje tę propozycję − on ją przeczyta uważnie,
porówna w szczegółach ze swoją i skonfrontuje obie. Publicznie.
Ok, to czekam. W międzyczasie poruszę tylko jedną kwestię:

Pytanie - czy jest sens w ogóle bawić się w małą konstytucję? Wszystko
i tak się wlecze i nie ma potrzeby ekspresowego wprowadzania
tymczasowych regulacji.

Btw, Pupka już jakiś czas temu byłby w stanie się sprawą zająć,
gdyby większość jego uwagi nie musiała być zwrócona na stosun-
ki z centralą i na neutralizowanie działań mających na celu skłó-
cenie z nią Mandragoratu.
Pytanie - czy Centrala (o kogo zresztą chodzi - o Kanclerza?) nie może
sie pofatygować tutaj? Ja parę razy już się na FC wybrałem, teraz może
jakaś demonstracja dobrej woli ze strony Centrali? Wtedy nie tylko wy
musielibyście się zajmować neutralizacją, a można by podjąć
jakikolwiek dialog.

(którego konstruktywniejszą ostatnio postawą jest pozytywnie
zaskoczony, zbudowany i trochę nawet zawstydzony.
Serce me w piersi zatrzepotało. Za tow. Boxerem powtórzę "Będę
pracować jeszcze więcej"

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.