Re: Wandystan: Uprzejmie prosze…


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 6 lipca 2012 10:25 uytkownik pmk <ksiestwo.sarmacji@...>napisa:

**


eby si PTR odpierdoli od Ksicia. Dzikuj.


http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7423&p=73032#p73032.
--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.