Re: Wandystan: Hymn Zongyańskiej Armii Ludowej


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 6 lipca 2012 11:04 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Micha!


Sang Jang to piekne miasto!
Prawda. Ale to nie powd, eby le formatowa listy...

Przepraszam. Wiem, jestem niechlujem.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.