Re: Wandystan: Co sie dzieje z SKW?


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 11 lipca 2012 23:32 użytkownik Alojzy Pupka <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

**


justify:b7vhc8a2

Bardziej i mniej oposwandystyczny Lud niecierpliwi się w
oczekiwaniu na opiekę ze strony Ojca Świeckiego. Gdzie
tradycyjna wandocyklika otwierająca wandyfikat? Gdzie
zapowiadany sobór powszechny? Gdzie wymagana świecką
tradycją choćby werbalna obecność w Mandragoracie?

/justify:b7vhc8a2

Artykuł na ten temat ukazał się w Wandei Ludu:
http://wandea.wandystan.eu/2438

Muszę powiedzieć, że w sercu ostatnio oposwandyzuję.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.