Re: Zamieszkalem w Wandystanie


pmk
 

TSI:
E tam, akurat "Wilno nasze" to głupota, taką
logiką musicie oddać Wrocław... Czechom. :!:
Michal_Feliks:
Ja nie będę protestował! Vratislav je Cesko!!!
Jako ein Stettiner muszę zustimmen.--
Gauleiter Kakulski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Zamieszkałem w Wandystanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7477&p=73775#p73775.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.