Chwilowy atak aktywiozy


"Podpułkownik Winnicki
 

W ramach dzisiejszego ataku aktywiozy:

rozbudowałem nieco żywoty papieskie (drobiazg)

dodałem pismo Swarz/Mchs

rozbudowałem muzeum Wandejskiego Czerwca (dział fotografie i dział
wspomnienia - zachęcam do odwiedzania!)

A teraz chwilowo robię przerwę z Wandystanem i zasiadam do spisywania
wyroku w sprawie Korona-Radziecki.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.