Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!


gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/7/12 JKM Micha Feliks <pplk.winnicki@gmail.com>

Na stronie wieckiego Kocioa pojawio si nowe Pismo: I Ksiga ycia
Wandy wedug Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zachcam do lektury i wandlitwy!
Ostatnio spaczony buruazyjnym nawykiem klikam tylko "lubi to", albo nie
klikam. Dla Was jednak w ramach respcjalizacji (mojej) zrobi wyjtek -
wspaniae. Jako wierny-ignorant oczywicie o tych wydarzeniach nie
wiedziaem.

--
ANP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.