Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!


gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/7/12 JKM Michał Feliks <pplk.winnicki@...>

Na stronie Świeckiego Kościoła pojawiło się nowe Pismo: I Księga Życia
Wandy według Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zachęcam do lektury i wandlitwy!
Ostatnio spaczony burżuazyjnym nawykiem klikam tylko "lubię to", albo nie
klikam. Dla Was jednak w ramach respcjalizacji (mojej) zrobię wyjątek -
wspaniałe. Jako wierny-ignorant oczywiście o tych wydarzeniach nie
wiedziałem.

--
ANP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.