Re: Zamieszkalem w Wandystanie


pmk
 

Michal_Feliks:
Wszyscy Cię ciepło przyjmują, mój Były Synu (macica do
dziś mnie boli po skrobance), ale jeśli chcesz mieszkać w
Wandystanie i mieć z tego radochę, powinieneś zapisać
się na listę - na to forum zaglądają raczej tylko
Hochsarmaci :)
Chciałbym abym ponownie został synem... Czy jest to
możliwe?--
Adrian Jasinski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Zamieszkałem w Wandystanie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=7477&p=73797#p73797.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.