Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy


"Podpułkownik Winnicki
 

2012/7/12 Zgroza <llll@...>:
On 2012-07-12 20:25, JKM Michał Feliks wrote:
W ramach dzisiejszego ataku aktywiozy:

rozbudowałem nieco żywoty papieskie (drobiazg)
w Pismach czy w Konklawe?
W pismach.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.