Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Cóż, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. To jest prawdziwa historia Wandy.
Księga tak czy inaczej powinna być w apokryfach - przypominam, że
Swarzeski przez Baraka Osamę XXXIII ekswandyfikowany był. Niezależnie
co o prawdziwości by nie sądzić, to należy podchodzić z podobną
ostrożnością jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.