Re: Wandystan: Chwilowy atak aktywiozy


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

dodałem pismo Swarz/Mchs
ekswandyfikowany Swarz jest osobą do którego okołowandowej twórczości
należy podchodzić z dużą dozą rezerwy. Znamy my, że wyście lubią takie
wytryski młodych a gorliwych, tow. Winnicki, ale Kościół Świecki
ostrozny winien być.

rozbudowałem muzeum Wandejskiego Czerwca (dział fotografie i dział
wspomnienia - zachęcam do odwiedzania!)
Piękne!

A teraz chwilowo robię przerwę z Wandystanem i zasiadam do spisywania
wyroku w sprawie Korona-Radziecki.
A mnie się nawet tych libertów przelewać nie chce. Mniejsza, że nawet
nie wiem gdzie.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.