Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 lipca 2012 20:44 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Bonawentura!


C, tutaj nie mam adnych wtpliwoci. To jest prawdziwa historia Wandy.
Ksiga tak czy inaczej powinna by w apokryfach - przypominam, e
Swarzeski przez Baraka Osam XXXIII ekswandyfikowany by. Niezalenie
co o prawdziwoci by nie sdzi, to naley podchodzi z podobn
ostronoci jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

Dlatego te wrzuciem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydowa inaczej.

Przy okazji, abstrahujc od personaliw - zawsze odczuwaem jaki opr
wewntrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jaka taka nie wiem w sumie po
co.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.