Re: Wandystan: Nowe pismo świeckie!


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Dlatego też wrzuciłem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydował inaczej.
Szanuję to, przy czym wskazałem na argument, który mógł zostać
zapomniany lub przeoczony przez tow. Dalajwandę. Przy całym szacunku -
w hierarchii kościelnej ekswandonika Ojca Świeckiego niewątpliwie stoi
wyżej.

Przy okazji, abstrahując od personaliów - zawsze odczuwałem jakiś opór
wewnętrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jakaś taka nie wiem w sumie po
co.
Hm. Ja nie, wręcz przeciwnie - choć zdecydowanie nie w obecnym
kształcie. Moim zdaniem najlepsza była w pierwotnym projekcie - tj że
Dalajwandę losuje się z grona wiernych. To miało sens - a Dalajwanda w
obecnym kształcie (powoływany, choćby i w trybie "kto pierwszy ten
lepszy") nieco mija się z całą koncepcją, żeby wprowadzić do ŚKW
więcej Ducha Wszechczasu.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.