Re: Wandystan: [OT] Pytanie

Tow. Radziecki
 

Czołem Ivo!

Ulubiony komik mojego brata Louis CK:
http://www.youtube.com/watch?v=brvH59634H8
☭☭☭ (zamiast monfaszych serduszek)

Jeszcze raz Wanda zapłać!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.