Zarządzenie polowe Mandragora Socjogramu

gds <grzegorzdstunza@...>
 

Z tajnej, dywersyjnej misji w Scholandii powouj Tow. Radzieckego na szefa
SAL.

Wykona i do roboty. Jeli bdzie czno, bd nadawa, na razie stary
sprzt sisypie.

Dekameron Socjogramu ANP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.